Oferta

  • Produkcja i sprzedaż betonu towarowego oraz mieszanek stabilizacyjnych
  • Transport i pompowanie betonu
  • Roboty ziemne
  • Rozbiórki i wyburzenia budynków
  • Roboty drogowe